צור קשר

Jacob Cheshin & Co. – Law office & Notary

כתובת: רח' עם ועולמו 3, "בית הראל" קומה 4 גבעת שאול, ירושלים 95463

טלפון: 02-6537993-4-5 פקסימיליה: 02-6537997

יעקב חשין: Cheshin_law@bezeqint.net

דן ישעיהו: dan-chlaw@bezeqint.net

שי הניג: shai_chlaw@bezeqint.net

Address: 3 Am Ve'olamo St. "Harel Bldg.", Jerusalem 95463

Tel: +972-2-6537993-4-5Fax: +972-2-6537997

Jacob Cheshin: Cheshin_law@bezeqint.net

Dan Yeshayahu: dan-chlaw@bezeqint.net

Shay Henig: shai_chlaw@bezeqint.net