סוגיות משפטיות

letter
להלן יובאו תקצירים משפטיים בחלק מהתחומים בהם המשרד מטפל. נדגיש, כי תקצירים אלו אינם מהווים ייעוץ משפטי, ומומלץ להתייעץ עם עורך-דין באופן פרטני וספציפי, לפני נקיטת כל צעד שיש עמו השלכות משפטיות.

ליקויי בנייה

הוזמנתם על ידי הקבלן לקבל חזקה בדירה שרכשתם ונמצאו בדירה ליקויים – לקבל את הדירה או לסרב לקבל?

הגיע היום הגדול – יום מסירת החזקה בדירה החדשה שרכשתם. כשמגיעים לדירה עם נציג הקבלן, מסתבר שבדירה קיימים ליקויים ופגמים.

את מקום ההתרגשות הגדולה תופסת אכזבה, ולעתים אפילו כעס על הקבלן ("אנחנו שילמנו במיטב כספנו – וככה הוא רוצה למסור לנו את הדירה"?), עד אשר אתם מקבלים החלטה: לא נקבל את החזקה בדירה (ואולי אפילו לא נשלם את התשלום האחרון), עד אשר יתוקן אחרון הליקויים.

קראו בהרחבה סוגיות אודות ליקויי בניה

גירושין – סרבנות גט

בית הדין הרבני נתן פס"ד לגירושין, אך אחד מבני הזוג מסרב לגט – מה עושים?

עפ"י ההלכה היהודית מתבצע אקט הגירושין בבית הדין הרבני בלבד. קביעה זו עוגנה גם בחוק האזרחי, בחוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי"ג – 1953.

כאשר ישנה הסכמה בין בני זוג ורצון משותף של שניהם לגירושין, ניתן לבצע את הליך הגירושין תוך הסכמה לגבי אופן פירוק השותפות, המתבטאת בצורת הסכם גירושין ולאחריו מתן גט. במצב כזה, כלומר בהסכמה, יהיה הליך הגירושין פשוט וקצר יחסית.

קראו בהרחבה סוגיות אודות גירושין

צוואות וירושות

הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, האם יש דרך להתנגד לצוואה?

כל אדם, בשלב כל שהוא, ייפקד לבית עולמו. לאותו מקרה פטירה, קובע חוק הירושה התשכ"ה – 1965 בין היתר מה ייעשה ברכושו של אותו אדם, ומי יהיו יורשיו.

ככלל, רכושו של אדם עובר ליורשיו באחת משתי דרכים: על פי צוואת הנפטר, ובמידה ואין צוואה – אזי על פי הדין. החוק קובע הוראות ברורות בקשר לצורתה של צוואה ודרכי עריכתה, כאשר נקודת המוצא היא כי יש לקדש את "רצון המצווה" כמופיע בצוואתו.
מי מאיתנו לא שמע בתקשורת על מקרים בהם אחד מצאצאי הנפטר (אך לא רק) מתנגד להוראות הצוואה שהותיר הנפטר – ואשר לרוב נישלה או גרעה את חלקו של אותו צאצא ברכוש הנפטר – מנימוקים שונים, ובין היתר בטענות כי הנפטר הושפע לרעה, לא היה כשיר מבחינה קוגניטיבית, הוחתם על מסמכים ללא ידיעתו, אותו זוכה היה מעורב בעריכת הצוואה וכו'.

קראו בהרחבה אודות סוגיות אודות צוואות וירושות

משפט מנהלי

קיבלתם החלטה ע"י אחת מרשויות המדינה הפוגעת בזכויותיכם, האם יש דרך לתקוף זאת?

לא אחת חש האזרח כיצד המערכת "חזקה" ממנו באופן שרשויות שלטוניות שונות מקבלות החלטות הפוגעות בזכויותיו ומפלות אותו, ומנסות לייאש אותו בדרכים שונות מלקבל את המגיע לו , תוך פגיעה קשה ואף רמיסת זכויותיו במקרים מסויימים.
המשפט המנהלי ובפרט לאחר חקיקת חוק בתי משפט לעניינים מנהליים התש"ס – 2000, מאפשר לאזרח החש שזכויותיו נפגעו מצד רשויות המדינה השונות לנסות ולתקוף את ההחלטה הפוגענית במסגרת ההליכים שנקבעו בחוק.

קראו בהרחבה אודות סוגיות אודות משפט מנהלי